ПРЕПЛЕТУВАЊЕ

Проектот/изложбата е поддржана од Министерство за култура на РС Македонија.